NOTE l ข้อควรทราบ

ธรรมชาติและความไม่สมบูรณ์แบบของไม้

สินค้าไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ผลิตจากไม้ธรรมชาติ

 • ไม่สามารถควบคุมลายไม้และตาไม้ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

 •  มีโอกาสเกิดตำหนิ เช่น ตาไม้เยอะ ติดเปลือกไม้  เป็นต้น

 • สีของไม้อาจไม่สม่ำเสมอกันเนื่องด้วยมาจากต้นไม้คนละต้น

ทั้งนี้ทางบริษัทจะพยายามควบคุมคุณภาพให้มีตำหนิน้อยที่สุด

TH / EN

SHIPPING POLICY l การขนส่งสินค้า
 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล: บริษัทจัดส่งเอง  กม.ละ 18 บาท
  *ยอดถึง 5
  0,000 บาทขึ้นไป ส่งฟรีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล*

 • ต่างจังหวัด: ใช้การขนส่งเอกชน เก็บเงินปลายทาง  ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่    

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าบริเวณชั้นล่างเท่านั้น

TH / EN

RETURN POLICY l การขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

               การรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

 • กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับ

 • สินค้าที่รับเปลี่ยน/คืน ต้องตรงตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทรับผิดชอบ

 

               กรณีที่ทางบริษัทรับผิดชอบ

 • บริษัทจัดส่งสินค้าผิดจากในใบสั่งซื้อ (ผิดรุ่น/ขนาด/สี/ไม้)

 • บริษัทผลิตสินค้าไม่ถูกต้องตามแบบที่ลูกค้าระบุ

 • สินค้าชำรุดเสียหายจากการขนส่งที่ทางบริษัทจัดส่งเอง

               กรณีที่บริษัทไม่รับผิดชอบ

 • สินค้าที่เกิดข้อผิดพลาดจากการให้ข้อมูลของลูกค้าเอง
  เช่น ผลิตตามขนาดที่ลูกค้าแจ้ง แต่ไม่สามารถนำไปใช้งานได้  เป็นต้น

 • สินค้าที่ชำรุดเสียหายจากการขนส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชน

 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานผิดวิธี, รอยขีดข่วน, รอยเปื้อน, ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน, ขึ้นรา, สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน, ไม้บิดตัว

               ขั้นตอนการเปลี่ยน / คืนสินค้า

 • แจ้งปัญหาผ่านฝ่ายขายที่ประสานงานกับลูกค้าโดยตรง หรือติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ทางอีเมลเพื่อประสานงาน
  ให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์

 • รอเจ้าหน้าที่พิจารณาเงื่อนไขว่าเป็นไปตามนโยบายที่ทางบริษัทรับผิดชอบหรือไม่

 • เมื่อได้รับการตกลงยืนยัน จะทำการนัดรับ/ส่งสินค้าคืน โดยทางบริษัทอาจไปรับสินค้าเองหรือใช้ขนส่งเอกชนตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าเป็นกรณี

 • บริษัทจะ เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่/นำตัวเก่ามาแก้/ผลิตตัวใหม่ให้ (ซึ่งขั้นนี้อาจใช้เวลาเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี)

 

               หลักฐานในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

               ชื่อ-สกุล และ หมายเลขใบ PO. (หมายเลขใบสั่งซื้อ)

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TH / EN

*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายการสั่งซื้อ รวมถึงอ่านเงื่อนไขและนโยบายก่อนยืนยัน

บริษัทจะยึดข้อมูลตามเอกสาร หากเกิดปัญหาทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ*

* Please check the validity of the order. Including reading the terms and policies before confirming

The company will hold the information according to the documents. If there is a problem, the company will not be responsible *