top of page
HAFELE : บานพับถ้วยแบบกลางขอบ DUOMATIC ไทเทเนียมพลัส มุมเปปิด 110 องศา แบบคอโค้ง
  • HAFELE : บานพับถ้วยแบบกลางขอบ DUOMATIC ไทเทเนียมพลัส มุมเปปิด 110 องศา แบบคอโค้ง

    ITEM CODE : 329.17.782

      bottom of page