top of page
KOT-123 กาวลาเท็กซ์

KOT-123 กาวลาเท็กซ์

กาวลาเท็กซ์ KOT-123 เป็นกาวลาเท็กซ์ชนิด Polyvinyl Acetate Emulsion ที่มีคุณสมบัติในการยึดกเกาะสูงและมีความคงทนเป็นพิเศษ สามารถใช้กับงานยึดประสานชิ้นงานทั่วไป เช่น ไม้ปาร์เก้ คอนกรีต หิน เซรามิค แก้ว กระดาษ และงานหัตถกรรมต่างๆ

 

คุณลักษณะ

เนื้อกาวมีลักษณะเป็นของเหลวข้น สีขาวคล้ายน้ำนม ขณะที่เนื้อฟิล์มแห้งแล้วจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นได้ และทนทานต่อแรงดึง หรือแรงกระแทกได้สูง เนื้อกาวไม่มีกลิ่นฉุน ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ลุกติดไฟ สะดวกในการจัดเก็บ สามารถล้างออกได้ง่ายด้วยน้ำสะอาด ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

 

การใช้งาน

สามารถใช้กับงานยึดติดประสาน โดยทั่วไปได้ทุกพื้นผิว โดยที่พื้นผิวนั้นจะต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากคราบสกปรก และคราบไขมัน การใช้งานให้ทา KOT-123 ในปริมาณที่พอเหมาะกับสภาพพื้นผิววัสดุนั้น แล้วจึงทิ้งชิ้นงานไว้ โดยไม่ให้เกิดการขยับเขยื้อน รอให้กาวแห้งสนิทจึงจะสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ระยะเวลาการแห้งตัวของกาวขึ้นอยู่กับปริมาณของกาวที่ใช้ทา การดูดซึมน้ำของวัสดุที่ถูกทา รวมถึงสภาพอากาศในขณะนั้น ควรแบ่งกาวออกจากภาชนะให้เพียงพอต่อการใช้แต่ละครั้ง และปิดภาชนะให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อให้คงประสิทธิภาพที่ดีไว้ ไม่ควรเก็บกาวไว้นานเกิน 6 เดือน

 

วิธีเก็บรักษา

เก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิห้องที่มีอากาศถ่ายเท

    bottom of page