top of page
HI-TOP เลื่อยจิ๊กซอว์

HI-TOP เลื่อยจิ๊กซอว์

  • เลื่อยจิ๊กซออเนกประสงค์ไฟฟ้าสำหรับตัดไม้ เหล็ก หรืออะลูมิเนียม
  • มอเตอร์กำลังสูง 850 วัตต์
  • ปรับรอบได้
  • ความเร็วรอบ 800-3200 รอย/นาที
  • มีแสงสว่างส่องชิ้นงาน
  • มีเลเซอร์นำตัด ทำงานได้แม่นยำยิ่งขึ้น
    bottom of page