top of page
ATM สีโป๊วพลาสติก โป๊วบาง 1 กก.

ATM สีโป๊วพลาสติก โป๊วบาง 1 กก.

  • สีโป๊รถยนต์ ATMสีโป๊บาง เหลือง

คุณสมบัติ : เป็นสีโป๊รถยนต์ชนิด 2 ระบบ ประเภทโป๊บาง ทำจากพอลิเอสเทอร์เรซิ่นผสมกับตัวยาอินทรีย์สารเปอร์ออกไซด์เพื่อให้แข็งตัว

การใช้งาน : สำหรับโป๊อุดรอยยุบ รอยบุ๋ม ของตัวถังรถยนต์หรือรอยไม้ รูตะปู สังกะสี ในส่วนที่ต้องการความละเอียดของพื้นผิวงาน

การผสม : ทุกๆ 100 ส่วน ของสีโป๊บางเอทีเอ็ม ผสมตัวยาทำให้แข็งชนิดสีเหลือง 2-3 ส่วน ผสมจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียว

ระยะคงสภาพหลังผสม : 2 นาที ที่อุณหภูมิ 30 °C ระยะเวลาแห้ง : ขัดกระดาษทรายได้ภายใน 30 นาที

การเตรียมพื้นผิว : ทำความสอาดพื้นผิวให้ทั่ว ในบริเวรที่ยุบหรือขรุขระโดยใช้ กระดาษทรายหยาบขัดจนไม่มีสนิม ไขมัน หรือคราบสกปรก

 

  • สีโป๊พลาสติก สีแดง

คุณสมบัติ : เป็นสีโป๊รถยนต์ชนิด 2 ระบบ ประเภทโป๊หนา ทำจากพอลิเอสเทอร์เรซิ่นผสมตัวยาอินทรีย์สารเปอร์ออกไซด์เพื่อให้แข็งตัว

การใช้งาน : ใช้สำหรับโป๊รอยยุบ รอยบุ๋ม ของตัวถังรถยนต์ กระทั่งอุดรอยไม้ รูตะปู สังกะสี

การผสม : ทุกๆ 100 ส่วน ของสีโป๊พลาสติกเอทีเอ็ม ผสมตัวยาทำให้แข็งชนิดสีแดง 2-3 ส่วน ผสมจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียว

ระยะคงสภาพหลังผสม : 2-5 นาที ที่อุณหภูมิ 30 °C ระยะเวลาแห้ง : ขัดกระดาษทรายได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว : ทำความสอาดพื้นผิวให้ทั่ว ในบริเวณที่ขรุขระโดยใช้ กระดาษทรายหยาบขัดจนไม่มีสนิม ไชมัน หรือคราบสกปรก

 

ปริมาณสุทธิ 1 กก.

    bottom of page