top of page
645112 รางรับข้าง 3 ตอน soft-close 45mm รับนน. 30กก.
 • 645112 รางรับข้าง 3 ตอน soft-close 45mm รับนน. 30กก.

  • รับน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
  • สปริงคู่ ปิดนุ่มนวล
  • ติดตั้งและถอดประกอบง่าย
  • แข็งแรง ทนทาน
  • ความยาว 12, 14, 16, 18 และ 20 นิ้ว
   bottom of page