top of page
627 รางลูกปืนรับข้าง 27 mm รับนน. 15กก.
  • 627 รางลูกปืนรับข้าง 27 mm รับนน. 15กก.

    • รับน้ำหนักไม่เกิน 15กก.
    • ความกว้างสูงสุด 27มม.
    • ความยาว 14 และ 16 นิ้ว
      bottom of page