top of page
610 รางรับใต้ขาว รับนน. 25 กก. ล้อไนลอน
 • 610 รางรับใต้ขาว รับนน. 25 กก. ล้อไนลอน

  ขนาดความยาว
  ยาว 12″
  ยาว 14″
  ยาว 16″
  ยาว 20″
  ยาว 24″

   

  • ทำจากเหล็กอย่างดี หนา1.2 มม.
  • รับน้ำหนัก 15 – 25 กก./คู่
  • ลูกล้อไนล่อนอย่างดี
   bottom of page