top of page
แป้นแม่เหล็ก 2 รู ชุด 10 ชิ้น

แป้นแม่เหล็ก 2 รู ชุด 10 ชิ้น

SKU: FT107

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE01-ZN2

แป้นแม่เหล็ก
– 2 รู
– ขนาด 45x12x2 มม.
– สีซิ้งค์ขาว

 

ชุด 10 ชิ้น

ราคา 10 บาท

 

 

    bottom of page