top of page
แป้นแม่เหล็ก 1รู หนา1.4mm ชุด 10 ชิ้น

แป้นแม่เหล็ก 1รู หนา1.4mm ชุด 10 ชิ้น

SKU: FT106

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE01-ZN1

แป้นแม่เหล็ก 1 รู
– หนา 1.4 มม.
– สีซิ้งค์ขาว

 

ชุด 10 ชิ้น

ราคา 10 บาท

    bottom of page