top of page
แป้นเหลี่ยม 8รู 60x116x2mm ชุด 10 ชิ้น

แป้นเหลี่ยม 8รู 60x116x2mm ชุด 10 ชิ้น

SKU: FT102

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE09-YE

แป้นสี่เหลี่ยม
– 8 รู
– ขนาด 60x116x2 มม.
– สีรุ้ง

 

ชุด 10 ชิ้น

ราคา 125 บาท

    bottom of page