top of page
แป้นเหลี่ยม 4รู 40x76x2mm ชุด 10 ชิ้น

แป้นเหลี่ยม 4รู 40x76x2mm ชุด 10 ชิ้น

SKU: FT101

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE08-YE

แป้นเหลี่ยม
– 4 รูเฉียง คว้านเตเปอร์
– ขนาด 40x76x2 มม.
– สีรุ้ง

 

ชุด 10 ชิ้น

ราคา 100 บาท

    bottom of page