top of page
แป้นวงรี M6x20x38mm ชุด 10 ชิ้น

แป้นวงรี M6x20x38mm ชุด 10 ชิ้น

SKU: FT109

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้
No.PE02-YE

แป้นวงรี หนา 2มม.
– ขนาด M6x20x38 มม.
– สีรุ้ง

 

ชุด 10 ชิ้น

ราคา 30 บาท

    bottom of page