top of page
แป้นกลม60mm M8(R) ชุดละ 10 ชิ้น

แป้นกลม60mm M8(R) ชุดละ 10 ชิ้น

SKU: FT099

แป้นยึด แผ่นยึด เหล็กยึดไม้

 

แป้นเหล็กกลม
- เจาะรู ต๊าบเกลียว
- ขนาด 60มม.
- สีรุ้ง

 

ชุดละ 10 ชิ้น

ราคา 150

    bottom of page