top of page
เเชลแล็คขาวมหาชัย ตราปลาวาฬ

เเชลแล็คขาวมหาชัย ตราปลาวาฬ

  • แชล็คขาวมหาชัย น้ำหนัก 1 กิโลกรัม แชล็คทาไม้
  • เป็นแชลแล็คขาว 100% ใช้ผสมและทา งานไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ให้ขึ้นเงาทุกชนิด
  • ใช้เคลือบเงา โชว์ลายไม้ เพื่อให้สีสันใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด
  • ป้องกันน้ำยางในเนื้อไม้ซึมออกมา และปกป้องแมลงเข้าไปทำลายและกัดกินเนื้อไม้ในอนาคต จึงช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนาน
  • แชลแช็คขาวเป็นสารเคลือบผิว ป้องกันการดูดสีของเนื้อไม้ เมื่อใช้แชลแล็คขาวทารองพื้นก่อนที่จะทาหรือพ่นเคมีภัณฑ์ชนิดอื่นๆทับหน้าต่อไป
  • เกิดความสวยงาม ทำให้เห็นสีของเนื้อไม้อย่างเด่นชัด
    bottom of page