top of page
ล้อแป้น 1.5″ แก้มนูน (มีเบรค + ไม่มีเบรค)
 • ล้อแป้น 1.5″ แก้มนูน (มีเบรค + ไม่มีเบรค)

   

  ล้อแป้น 1.5″ แก้มนูน (มีเบรค + ไม่มีเบรค)

  รายละเอียด
  – แบบธรรมดาไม่มีเบรค และแบบมีเบรค
  – ลูกล้อกลมสีเทา แก้มนูน
  – รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 25 Kg.

   

  CF1.5G-LNGR

   

   bottom of page