top of page
ลูกล้อประตูเลื่อน ล้อไนลอน ล้อโลหะ

ลูกล้อประตูเลื่อน ล้อไนลอน ล้อโลหะ

ล้อรางแขวนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับติดตั้งรางแขวน ประตูรางแขวน รับน้ำหนักได้มากถึง 75 กก. ทำให้สามารถใช้แขวนประตูได้หลายรูปแบบ หลากหลายขนาด

    bottom of page