top of page
บานพับถ้วย Soft Close & Clip On 35
 • บานพับถ้วย Soft Close & Clip On 35

  • บานพับถ้วยขนาด 35 มม. 
  • ระบบ : Soft Close ปิดนุ่มนวล , และระบบ Clip On 
  • ลักษณะของบานพับ : ทับขอบ / กลางขอบ / ในขอบ
  • เปิดได้ : 105  องศา 
  • ความลึกถ้วยบานพับ : 10.6/11.5 mm.
  • ระยะห่างจากขอบประตู  : 3-7 mm.
  • สำหรับไม้หนา : 14-20 mm.
  • วัสดุ : เหล็กชุบนิกเกิลอย่างดี ป้องกันสนิม
  • รูปแบบการปรับ : ขึ้นลง / ซ้ายขวา / เข้าออก
  • คุณลักษณะพิเศษเฉพาะ : ฐาน 4 รูเจาะ ปรับระยะติดตั้งง่าย
  • รับประกันคุณภาพ มาตรฐานจากประเทศเยอรมัน
   bottom of page