top of page
ฉากเหล็ก 5รู 32x32x1.6  ชุดละ 10 ชิ้น

ฉากเหล็ก 5รู 32x32x1.6 ชุดละ 10 ชิ้น

SKU: FT120

ฉากเหล็กเข้ามุมตู้
No.PB08-16-ZN

ฉากล็อค
– 5 รู
– ขนาด 32x32x1.6 มม.
– สีซิ้งค์ขาว

 

ชุดละ 10 ชิ้น

ราคา 25 บาท

    bottom of page