top of page
ค้อนยาง ค้อนปูกระเบื้อง

ค้อนยาง ค้อนปูกระเบื้อง

  • ค้อนยาง ค้อนอเนกประสงค์ ด้ามไม้ จับถนัดมือ สำหรับงานช่างทั่วไป ยาว25ซม.
  • เหมาะสำหรับงานช่างทั่วไป เช่น ตอกพุกเข้าผนัง หรืองานที่ไม่ต้องการให้ชิ้นงานช้ำ สามารถใช้ค้อนยางแทนค้อนเหล็กได้ ห้ามให้ตอกตะปู หรือของแหลมคม อาจจะทำให้ค้อนเสียหายได้
  • วิธีใช้งาน
  • ▪️สำหรับใช้กับงานที่ต้องการการเคาะแบบถนอมชิ้นงาน
    bottom of page