top of page

มารู้จักไม้ยุโรปธรรมชาติ ก่อนประยุกต์ใช้งานกันเถอะ

อัปเดตเมื่อ 25 ก.ค. 2562การเลือกซื้อไม้ถือเป็นงานที่ละเอียดอ่อน และต้องใช้เวลาในการสรรหาวัสดุที่ดี เพื่อประยุกต์เข้ากับการใช้งานต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งแน่นอนว่าวัสดุไม้มักได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ สำหรับคนที่กำลังมองหาวัสดุธรรมชาติ ทั้งใช้ในงานก่อสร้าง หรือผลิตชิ้นงานเพื่อตกแต่งและใช้งานตามพื้นที่ต่างๆ


แม้ว่าปัจจุบันจะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาจากวัสดุที่หลากหลาย แต่เชื่อว่าไม้ก็ยังเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง หลายคนมักเลือกวัสดุไม้เพื่อให้ได้รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติ นอกจากนั้นไม้ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นให้กับพื้นที่ และจะยิ่งเพิ่มเสน่ห์ความงามไปตามกาลเวลาที่ใช้ โดยเฉพาะงานที่ผลิตจากไม้จริง


ตลาดในปัจจุบันมีการสร้างผลิตภัณฑ์ไม้จากวัสดุไม้หลากหลายชนิด ด้วยคุณสมบัติไม้ วิธีการผลิต และความแข็งแรงทนทาน ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้มีราคาที่แตกต่าง รวมไปถึงการเลือกไม้ประเภทต่างๆ ให้เหมาะกับการใช้งานดังนี้SOFT WOOD

คำว่า ไม้เนื้ออ่อนนั้น ถูกแบ่งตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์มากกว่าแบ่งตามลักษณะกายภาพ "coniferous tree" หรือกลุ่มที่ถูกเรียกว่าไม้เนื้ออ่อนนั้น จะมีลักณะใบที่เรียวเล็ก และมีผลทรงกรวย ลำต้นสูงชะลูด ซึ่งจะสามารถจำแนกได้ง่ายขึ้นเมื่อนำมาแปรรูปเป็นแผ่น โดยสังเกตุได้จากความเข้มอ่อนของสีเนื้อไม้จาก เหลืองอ่อนไปจนถึงน้ำตาลอมแดง ลายเสี้ยนไม้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเนื้อไม้มีความหนาแน่นขนาดไหน โดยสังเกตุได้จากวงปีของไม้

Conifers จะมีการเติบโตที่เร็วมาก นิยมปลูกในฟาร์มที่ถูกควบคุมเพื่อแปรรูป นิยมใช้ในการก่อสร้าง อุตสาหกรรมไม้ หรือการผลิตกระดาษ เนื่องจากมีการเติบโตที่เร็วมาก เมื่อเทียบกับตระกูลไม้เนื้อแข็ง


ไม้สนบริติชโคลัมเบีย, ไม้สนโอเรกอน
DOUGLAS, British Columbian pine, Oregon pine

FIR, DOUGLAS

Other names : British Columbian pine, Oregon pine

Sources : Canada, Western USA, UK

Characteristics : A straight-grained, Reddish-brown wood with pronounced grain, Obtainable in large knot-free sizes

Average dried weight : 33 lb/ft³ (530 kg/m³)

Common uses : Plywood, Joinery, widely used in Northern America for building work
ชื่ออื่น ๆ : ไม้สนบริติชโคลัมเบีย, ไม้สนโอเรกอน

แหล่งที่มา : ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกาตะวันตก, สหราชอาณาจักร

ลักษณะเฉพาะ : ลานเสี้ยนตรง ชัดเจน มีสีน้ำตาลอมแดง มีขนาดตาไม้ทั่วไปขนาดใหญ่

น้ำหนักเฉลี่ยตอนแห้ง : 33 ปอนด์ / ลบ.ฟ. (530 กก / ลบ.ม.)

ลักษณะการใช้งานทั่วไป : ไม้อัด, งานต่อไม้, นิยมใช้ในงานก่อสร้างแถบอเมริกาเหนือ: แปซิฟิคเฮมล๊อค, บริติชโคลัมเบียเฮมล๊อค
HEMLOCK, WESTERN Pacific hemlock, British Columbia hemlock

HEMLOCK, WESTERN

Other names : Pacific hemlock, British Columbia hemlock

Sources : Canada, USA, UK

Characteristics : A pale-brown semi-lustrous wood, with relatively distinct growth rings. It is even textured has straight grain and is non-resinous

Average dried weight : 31 lb/ft³ (500 kg/m³)

Common uses : Construction work, joinery, plywood

ชื่ออื่น ๆ : แปซิฟิคเฮมล๊อค, บริติชโคลัมเบียเฮมล๊อค

แหล่งที่มา : ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร

ลักษณะเฉพาะ : สีน้ำตาลซีดอ่อนกึ่งเงา มีลายวงปีต่อเนื่องกันและเสี้ยนตรง ไม่มียาง

น้ำหนักเฉลี่ยตอนแห้ง : 31 ปอนด์ / ลบ.ฟ. (500 กก / ลบ.ม.)

ลักษณะการใช้งานทั่วไป : งานโครงสร้าง, งานต่อไม้, ไม้อัดSPRUCE, SITKA

Other names : Silver spruce

Sources : Canada, USA, UK

Characteristics : A non-resinous creamy-white wood, with slightly pink heartwood. Usually straight-grained with even texture, depending on rate of growth


Average dried weight : 28 lb/ft³ (450 kg/m³)

Common uses : Boat building, interior joinery, construction, musical instruments, gliders, oars, racing sculls, plywood


ชื่ออื่น ๆ : ซิลเวอร์-สพรูส

แหล่งที่มา : ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร

ลักษณะเฉพาะ : ไม้สีขาวนวล ไม่มียาง ตาไม้มีสีชมพูเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะมีเสี้ยนเป็นลายตรงขนาดเท่าๆ กัน โดยขึ้นอยู่กับวงปีของต้นไม้

น้ำหนักเฉลี่ยตอนแห้ง : 28 ปอนด์ / ลบ.ฟ. (450 กก / ลบ.ม.)

ลักษณะการใช้งานทั่วไป : งานสร้างเรือ, งานต่อไม้สำหรับภายในอาคาร, งานก่อสร้าง, เครื่องดนตรี, เครื่องร่อน, ไม้พายเดี่ยว, ไม้พายคู่, แผ่นไม้อัด
SPRUCE PINE

Other names : Spruce, pine, fir

Sources : South-eastern of United States (coastal plain)

Characteristics : Reddish brown heartwood, sapwood is yellowish white. Straight grained with a fine to medium texture

Average dried weight : 33 lb/ft³ (525 kg/m³)

Common uses : Heavy construction work (bridge, beam, pole, railroad ties, etc.), plywood, wood pulp, veneers.ชื่ออื่น ๆ : สพรูส, ไม้สน, ไม้เฟอ

แหล่งที่มา : ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล

ลักษณะเฉพาะ : ตาไม้มีสีน้ำตาลอมแดง เปลือกไม้สีขาวเหลือง มีลายเสี้ยนไม้ตรงและความละเอียดอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี

น้ำหนักเฉลี่ยตอนแห้ง : 33 ปอนด์ / ลบ.ฟ. (525 กก / ลบ.ม.)

ลักษณะการใช้งานทั่วไป : งานโครงสร้างหนัก เช่น สะพาน คาน เสา หมอนรถไฟ, เยื่อไม้, แผ่นไม้อัดHARD WOOD

ไม้เนื้อแข็ง เป็นไม้ที่ได้มาจากต้นไม้ที่มีใบกว้าง ลักษณะโครงสร้างเนื้อไม้มีความซับซ้อนกว่าไม้เนื้ออ่อน มีการเติบโตที่ช้ามากเมื่อเทียบกับตระกูลไม้จำพวก Conifers และขณะเดียวกันก็ยังแตกต่างระหว่างไม้เนื้อแข็งกันเอง คุณสมบัติของไม้เนื้อแข็งมีความแตกต่างระหว่างพวกไม้เนื้อแข็งด้วยกัน ทั้งในด้านความแข็งแรงของการรับน้ำหนัก และความแข็งของเนื้อไม้

แอชแคนาดา, แอชขาวอเมริกา (สหราชอาณาจักร)
ASH, WHITE, Canadian ash, American white ash (UK)

ASH, WHITE

Other names : Canadian ash, American white ash (UK)

Sources : Canada, USA

Characteristics : A coarse but generally straight-grained wood with almost white sapwood, and pale – brown heartwood similar to European ash

Average dried weight : 42 lb/ft³ (670 kg/m³)

Common uses : Baseball bats and tool handles, boat-building, joinery, bentwood furniture.ชื่ออื่น ๆ : แอชแคนาดา, แอชขาวอเมริกา (สหราชอาณาจักร)

แหล่งที่มา : ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา

ลักษณะเฉพาะ : มีเสี้ยนเป็นเส้นตรงและหยาบ ปีกไม้เกือบเป็นสีขาว มีตาไม้สีน้ำตาลอ่อนคล้ายกันกับแอชจากยุโรป

น้ำหนักเฉลี่ยตอนแห้ง : 42 ปอนด์ / ลบ.ฟ. (970 กก / ลบ.ม.)

ลักษณะการใช้งานทั่วไป : ไม้เบสบอล และ ด้ามจับอุปกรณ์ต่าง ๆ, งานก่อสร้างเรือ, งานต่อไม้, เฟอร์นิเจอร์ไม้ดัดบีชอเมริกา (สหราชอาณาจักร)
BEECH, American beech (UK)

BEECH

Other names : American beech (UK)

Sources : Canada, USA

Characteristics : Straight – grained wood, with fine even texture, Light brown to reddish brown in color, slightly coarser than European beech

Average dried weight : 46 lb/ft³ (740 kg/m³)

Common uses : Cabinet making, bentwood furniture, interior joinery, turning
ชื่ออื่น ๆ : บีชอเมริกา (สหราชอาณาจักร)

แหล่งที่มา : ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา

ลักษณะเฉพาะ : เสี้ยนไม้ตรง ผิวเรียบเสมอกัน สีน้ำตาลซีดอ่อนและผิวค่อนข้างหยาบกว่าไม้บีชจากยุโรป

น้ำหนักเฉลี่ยตอนแห้ง : 46 ปอนด์ / ลบ.ฟ. (740 กก / ลบ.ม.)

ลักษณะการใช้งานทั่วไป : นิยมผลิตเป็นตู้, เฟอร์นิเจอร์ไม้ดัด, งานต่อไม้ภายในอาคาร, งานกลึง


เบอร์ชอเมริกา (สหราชอาณาจักร)
BIRCH, PAPER, American birch (UK); white birch (Canada)

BIRCH, PAPER

Other names : American birch (UK); white birch (Canada)

Sources : Canada, USA

Characteristics : A fine straight – grained even texture wood. It has a widely creamy white sapwood and pale brown heartwood

Average dried weight : 40 lb/ft³ (640 kg/m³)

Common uses : Turning, kitchen utensils, plywood, veneer

ชื่ออื่น ๆ : เบอร์ชอเมริกา (สหราชอาณาจักร)

แหล่งที่มา : ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา

ลักษณะเฉพาะ : เสี้ยนไม้ค่อนข้างตรงไปจนถึงผิวไม้ เปลือกไม้สีขาวครีมและมีตาไม้สีน้ำตาลซีดอ่อน

น้ำหนักเฉลี่ยตอนแห้ง : 40 ปอนด์ / ลบ.ฟ. (640 กก / ลบ.ม.)

ลักษณะการใช้งานทั่วไป : งานกลึง, อุปรกณ์เครื่องครัว, ไม้อัด, แผ่นไม้อัดเบอร์ชอเมริกา (สหราชอาณาจักร)
CHERRY, BLACK, CHERRY, BLACK

CHERRY, BLACK

Other names : American cherry (UK)

Sources : Canada, USA

Characteristics : A hard straight grained wood with fine texture. Heartwood is reddish brown to deep red, with brown flecks and some gum pockets

Average dried weight : 36 lb/ft³ (580 kg/m³)

Common uses : Furniture, pattern making, joinery, musical instrument, tobacco pipe


ชื่ออื่น ๆ : เบอร์ชอเมริกา (สหราชอาณาจักร)

แหล่งที่มา : ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา

ลักษณะเฉพาะ : เสี้ยนไม้ค่อนข้างตรงไปจนถึงผิวไม้ เปลือกไม้สีขาวครีมและมีตาไม้สีน้ำตาลซีดอ่อน

น้ำหนักเฉลี่ยตอนแห้ง : 40 ปอนด์ / ลบ.ฟ. (640 กก. / ลบ.ม.)

ลักษณะการใช้งานทั่วไป : งานกลึง, แกะทำลวดลาย, งานต่อไม้, เครื่องดนตรี, ท่อต่อสำหรับมวนยาสูบฮอนดูรัสอเมริกากลางม คอสตาริกันม มะฮอกกานีเปรู
MAHOGANY, BRAZILIAN MAHOGANY, BRAZILIAN

MAHOGANY, BRAZILIAN

Other names : Central America Honduras, Costa Rican, Peruvian mahogany, etc. (according to origin)

Sources : Central and South America

Characteristics : A medium texture wood with straight and even or interlocked grain. Heartwood is reddish brown to deep red.

Average dried weight : 35 lb/ft³ (560kg/m³)

Common uses : Interior paneling and joinery, boat planking, carving, furniture, pianos, veneers


ชื่ออื่น ๆ : ฮอนดูรัสอเมริกากลาง คอสตาริกัน มะฮอกกานีเปรู

แหล่งที่มา : อเมริกากลางและอเมริกาใต้

ลักษณะเฉพาะ : ไม้ค่อนข้างมีผิวสัมผัส จากลายเสี้ยนไม้ตรง เท่า ๆกันและลายที่ต่อเนื่องเชื่อมกัน ตาไม้ค่อนข้างมีสีน้ำตาลแดงไปจนถึงแดงเข้ม

น้ำหนักเฉลี่ยตอนแห้ง : 35 ปอนด์ / ลบ.ฟ. (560 กก. / ลบ.ม.)

ลักษณะการใช้งานทั่วไป : งานกรุไม้, งานต่อไม้, งานปูกระดานบนเรือ, งานแกะสลัก, งานเฟอร์นิเจอร์, เปียโน, แผ่นไม้อัดร็อคเมเปิ้ล, ซูการ์เมเปิ้ล
MAPLE, HARD Rock maple, Sugar maple

MAPLE, HARD

Other names : Rock maple, Sugar maple

Sources : Canada, USA

Characteristics : Hard, heavy, straight – grained wood with fine texture, white sapwood with light reddish – brown heartwood. Sometimes with bird’s eye figure or curly figure

Average dried weight : 46 lb/ft³ (740 kg/m³)

Common uses : Furniture, turning, musical instruments, butcher’s block, flooring, veneerชื่ออื่น ๆ : ร็อคเมเปิ้ล, ซูการ์เมเปิ้ล

แหล่งที่มา : ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา

ลักษณะเฉพาะ : แข็งและหนัก ลายเสี้ยนไม้ตรง ผิวเรียบ มีปีกไม้สีขาวและตาไม้ค่อนข้างสีน้ำตาลแดงอ่อน บางครั้งจะมีตาไม้ขนาดเล็กหลายจุด หรือมีตาไม้เป็นคลื่น

น้ำหนักเฉลี่ยตอนแห้ง : 46 ปอนด์ / ลบ.ฟ. (740 กก. / ลบ.ม.)

ลักษณะการใช้งานทั่วไป : งานเฟอร์นิเจอร์, งานกลึง, เครื่องดนตรี, เขียง, งานปูพื้น, แผ่นไม้อัดโอ๊คแดงเขตเหนือ; โอ๊คแดงอเมริกา
OAK RED Northern Red Oak; American red oak (UK)

OAK, RED

Other names : Northern Red Oak; American red oak (UK)

Sources : Canada, USA

Characteristics : Straight – grained, with coarse – texture and less attractive figure than white oak. Pinkish red in color

Average dried weight : 49 lb/ft³ (790 kg/m³)

Common uses : Furniture, interior joinery, flooring, veneer


ชื่ออื่น ๆ : โอ๊คแดงเขตเหนือ; โอ๊คแดงอเมริกา

แหล่งที่มา : ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา

ลักษณะเฉพาะ : เสี้ยนไม้ตรงและมีผิวหยาบ, มีเสน่ห์ดึงดูดน้อยกว่าลายเสี้ยนของโอ๊คขาว

น้ำหนักเฉลี่ยตอนแห้ง : 49 ปอนด์ / ลบ.ฟ. (790 กก. / ลบ.ม.)

ลักษณะการใช้งานทั่วไป : งานเฟอร์นิเจอร์, งานต่อไม้ภายในอาคาร, งานปูพื้น, แผ่นไม้อัด


โอ๊คขาวอเมริกา
OAK, WHITE American white oak (UK)

OAK, WHITE

Other names : American white oak (UK)

Sources : Canada, USA

Characteristics : Straight – grained, with medium – coarse to coarse texture. Similar in appearance to European oak, but more variable in color, impervious to water

Average dried weight : 48 lb/ft³ (770 kg/m³)

Common uses : Construction, flooring,furniture, interior joinery, plywood, veneer, barrels


ชื่ออื่น ๆ : โอ๊คขาวอเมริกา

แหล่งที่มา : ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา

ลักษณะเฉพาะ : เสี้ยนไม้ตรง ผิวค่อนข้างหยาบ ลักษณะคล้ายกันกับโอ๊คแถบยุโรป มีสีหลากหลายและห้ามโดนน้ำ

น้ำหนักเฉลี่ยตอนแห้ง : 48 ปอนด์ / ลบ.ฟ. (770 กก. / ลบ.ม.)

ลักษณะการใช้งานทั่วไป : งานโครงสร้าง, งานพื้น, งานเฟอร์นิเจอร์, งานต่อไม้ภายในอาคาร, ไม้อัด, แผ่นไม้อัด, ถังอะมารานท์ (สหรัฐอเมริกา); โคโรโบเรลิ, ซากา, ซากาวัลลี (กายอานา) เพอร์เพิลฮาร์ท
PURPLE HEART Amaranth (USA); korobereli, saka, sakavalli (Guyana); purple-heart (Surinam); pav roxo, amarante (Brazil)

PURPLE-HEART

Other names : Amaranth (USA); korobereli, saka, sakavalli (Guyana); purple-heart (Surinam); pav roxo, amarante (Brazil)

Sources : Central and South America

Characteristics : Uniform fine to medium texture. Usually straight – grained. Attractive purple color, darkening to rich brown due to oxidation.

Average dried weight : 55 lb/ft³ (880 kg/m³)

Common uses : Construction work, boat-building, veneer, turning, furniture
ชื่ออื่น ๆ : อะมารานท์ (สหรัฐอเมริกา); โคโรโบเรลิ, ซากา, ซากาวัลลี (กายอานา) เพอร์เพิลฮาร์ท

แหล่งที่มา : อเมริกากลางและอเมริกาใต้

ลักษณะเฉพาะ : ผิวค่อนข้างละเอียดจนถึงปานกลาง มักมีลายเสี้ยนที่ตรงและสีม่วงที่น่าดึงดูด มีสีเข้มจนถึงน้ำตาลเข้มขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ความสามารถในการทำงาน : ใช้ทำงานได้ค่อนข้างยาก

น้ำหนักเฉลี่ยตอนแห้ง : 55 ปอนด์ / ลบ.ฟ. (880 กก. / ลบ.ม.)

ลักษณะการใช้งานทั่วไป : งานโครงสร้าง , งานต่อเรือ, แผ่นไม้อัด, งานกลึง, งานเฟอร์นิเจอร์แบล๊คอเมริกันวอลนัท, อเมริกันวอลนัท, เวอร์จิเนียวอลนัท (สหราชอาณาจักร); วอลนัท (สหรัฐอเมริกา)
WALNUT, BLACK Black American walnut, American walnut, Virginia walnut (UK)

WALNUT, BLACK

Other names : Black American walnut, American walnut, Virginia walnut (UK)

Sources : USA, Canada

Characteristics : A tough wood, with rather coarse texture, with straight to wavy – grained, but can be wavy. Rich dark brown to purplish black

Average dried weight : 41 lb/ft³ (660 kg/m³) Common uses : Furniture, gunstock,interior joinery, musical instruments, turning, carving, plywood, veneer

ชื่ออื่น ๆ : แบล๊คอเมริกันวอลนัท, อเมริกันวอลนัท, เวอร์จิเนียวอลนัท (สหราชอาณาจักร); วอลนัท (สหรัฐอเมริกา)

แหล่งที่มา : ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา

ลักษณะเฉพาะ : เป็นไม้ที่ทนทานและค่อนข้างมีผิวหยาบ มีเสี้ยนตรงไล่เป็นคลื่น หรือ เป็นคลื่นไปเลย สีน้ำตาลดำเข้มไปจนค่อนข้างดำ

น้ำหนักเฉลี่ยตอนแห้ง : 41 ปอนด์ / ลบ.ฟ. (660 กก. / ลบ.ม.)

ลักษณะการใช้งานทั่วไป : งานเฟอร์นิเจอร์, พานท้ายปืน, งานต่อไม้ภายในอาคาร, เครื่องดนตรี, งานกลึง, งานแกะสลัก, ไม้อัด, แผ่นไม้อัด


ข้อมูลจาก

The complete manual of wood working. (2018) ‘The properties of wood’, Albert Jackson, David Day and Simon Jennings: pp. 15-29.


เรียบเรียงและแปลโดย

INTERWOOD TIMBER Co., Ltd.แนะนำแหล่งซื้อวัสดุไม้แผ่นอบไล่ความชื้น


โดยสำหรับผู้ที่มีใจรักและสนใจในงานไม้ สามารถติดต่อหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่

Interwoodtimber.store เราเป็นแหล่งรวมสินค้าไม้แผ่นหลากหลายชนิดจากยุโรป อเมริกา แอฟริกาและอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบครัน และ www.iworktop.design หรือ www.facebook.com/interwoodtimber สำหรับผู้ที่สนใจในงานเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง


หรือ หากท่านใดสนใจ สามารถเดินทางมาได้ที่ 98/8 เอกสินแฟคทอรี่ หมู่ที่ 2 ถนน รังสิต-ลำลูกกา (คลอง11) ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ


สาขารังสิต (คลอง11) 02-101-9160

สาขาหทัยราษฎร์ 02-518-2477ดู 6,351 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page